NESHIO " Afdruk

Afdruk

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Laduti aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is voor eigen risico van de gebruiker.

1. externe links:
In het geval van externe links naar websites van derden ("externe links"), zijn deze websites onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gemaakt, heeft de aanbieder de externe inhoud gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt. Het is niet redelijk voor de aanbieder om de externe links voortdurend te controleren zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Als er echter wetsovertredingen bekend worden, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

2. auteursrecht en bijkomend auteursrecht | © auteursrecht:
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens het Duitse auteurs- en aanverwante recht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

3. gegevensbescherming
Bij een bezoek aan de website van de aanbieder kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot persoonsgegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. Ze worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. communicatie per e-mail) onderhevig is aan veiligheidslekken en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.

4. speciale gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde nummers 1. tot en met 4., wordt dit uitdrukkelijk aangegeven op de betreffende plaats. In dat geval gelden de speciale gebruiksvoorwaarden voor het betreffende individuele geval.

Neshio is een merk van de:

Fadime Guel | 81735 München | Duitsland
Email: info@neshio.de

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.

BTW-nummer: DE308046984

Scroll naar boven